Metódy a využitie stanovenia ¹²⁹I urýchľovačovou hmotnostnou spektrometriou

Autoři

  • Martin Daňo Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-9636-0032
  • Mojmír Němec Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-7466-6089
  • Miriam Mindová Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-4296-3919
  • Jan John Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-5617-9017
  • Eva Viglašová Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko https://orcid.org/0000-0001-5928-443X
  • Bálint Czíferi Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko https://orcid.org/0000-0002-7539-9146

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230114

Klíčová slova:

stanovenie jódu, urýchľovačová hmotnostná spektrometria, ¹²⁹I, separácia, prírodné prostredie

Abstrakt

The main goal of this paper is to provide a brief overview of the use and determination of 129I by means of the accelerator mass spectrometry. Although AMS is currently the most sensitive method for the determination of 129I, the preparation of target samples plays a key role in this method. The most commonly used methods are those in which iodine is lost due to elevated temperatures. Therefore, there is still room for effort to find the most suitable methods of preparation of iodine samples for measurement by the AMS method.

chla.jpg

Hlavným cieľom tohto článku je poskytnúť stručný prehľad o použití a stanovení 129I pomocou urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie. Hoci je AMS v súčasnosti najcitlivejšou metódou na stanovenie 129I, kľúčovú úlohu pri tejto metóde zohráva príprava cieľových vzoriek. Najčastejšie používané metódy zahŕňajú stratu jódu v dôsledku zvýšenej teploty. Preto by sa ešte stále malo vyvinúť úsilie na nájdenie najvhodnejších metód prípravy jódových vzoriek na merania AMS.

Stahování

Publikováno

15.02.2023

Jak citovat

Daňo, M., Němec, M., Mindová, M., John, J., Viglašová, E., & Czíferi, B. (2023). Metódy a využitie stanovenia ¹²⁹I urýchľovačovou hmotnostnou spektrometriou. Chemické Listy, 117(2), 114–121. https://doi.org/10.54779/chl20230114

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)