Principy a použití urychlovačové hmotnostní spektrometrie

Autoři

  • Mojmír Němec Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-7466-6089

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230086

Klíčová slova:

urychlovačová hmotnostní spektrometrie, ultrastopová analýza, datování, ¹⁴C, ¹⁰Be, ²⁶Al, ¹²⁹I, ²³⁶U

Abstrakt

Accelerator mass spectrometry (AMS) represents an ultrasensitive analytical method for measurement of long-lived radionuclides, namely 14C, 10Be, 26Al, 41Ca, 129I, and 236U. It provides information about isotopic ratios up to 10–16 in samples of mass from several miligrams to tens of micrograms. The first AMS laboratory in the Czech Republic was built in Nuclear Physics Institute, Řež, in collaboration with Archaeological Institute, Prague (both Czech Academy of Sciences) and Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague, and equipped with AMS MIELA (Ionplus AG, Switzerland). This review summarizes history, principles, and use of this unique analytical method.

chla.jpg

Urychlovačová hmotnostní spektrometrie (AMS) představuje ultracitlivou analytickou metodu pro měření dlouhožijících radionuklidů, konkrétně 14C, 10Be, 26Al, 41Ca, 129I a 236U. Poskytuje informace o izotopových poměrech až do 10–16 ve vzorcích o hmotnosti od několika miligramů po desítky mikrogramů. První AMS laboratoř v České republice byla vybudována v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a vybavena zařízením AMS MIELA (Ionplus AG, Švýcarsko). Tento přehled shrnuje historii, principy a využití této unikátní analytické metody.

Stahování

Publikováno

15.02.2023

Jak citovat

Němec, M. (2023). Principy a použití urychlovačové hmotnostní spektrometrie. Chemické Listy, 117(2), 86–93. https://doi.org/10.54779/chl20230086

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)