Archivy

 • Vol 118 No 2 (2024)

  Betulininy v syntéze léčivých látek

  Biotechnologická výroba butanolu

  Analýza organofosfátů

  Spektrofotometrie pigmentů

   

   

   

  Ročník 118

  CHLSAC 118 (2) 077-128 (2024)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 118 No 1 (2024)

  Chemické listy a Open Access

  Proléčiva analogů nukleotidů

  Elektronické lékové formy

  Zviditelňování daktyloskopických stop

  Bulletin

   

   

  Ročník 118

  CHLSAC 118 (1) 001-076 (2024)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 12 (2023)

  70 let ÚOCHB AV ČR

  Ramanova optická aktivita

  Peptid uvolňující prolaktin

  Permeační testy ve farmacii

  Strukturní biologie v antivirovém výzkumu

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (12) 717-768 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 11 (2023)

  Chiralita

  Vitamin E

  MS násobných vazeb v lipidech

  Online kurz radiochemie

   

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (11) 669-716 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 10 (2023)

  Elektroanalýza klinických vzorků

  Nanočástice jako léková forma

  Grafenové superkondenzátory

  Metody fixace dusíku

  Bulletin

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (10) 593-668 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 9 (2023)

  Elektrochemická depozice mikro- a nanostruktur

  Paňdžábský asfalt

  Elektroanalýza insulinu

  Názvosloví huminových látek

   

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (9) 537-592 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 8 (2023)

  Reportérové testy

  Lesní entheogen

  Radioaktivní cesium v přírodě

  Potenciál ʟ-asparaginas

   

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (8) 485-536 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 7 (2023)

  Pokročilá tenkovrstvá chromatografie

  Zeolitové katalyzátory

  Potenciometrická detekce zánětu

  Sestavování testů z chemie

  Bulletin

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (7) 393-484 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 6 (2023)

  Halucinogenní oříšek

  Námraza a chemie

  Sledování rezistence k antibiotikům

  Animace ve výuce biochemie

   

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (6) 345-392 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 5 (2023)

  Bakteriální konverze ligninu

  Hořké peptidy v sýrech

  Aplikace monolitických struktur

  Konjugáty protilátka-léčivo

   

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (5) 277-344 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 4 (2023)

  „Zelený“ hydrogenolýzní katalyzátor

  Realizace výroby dicyklopentadienu v Litvínově

  Leptání kraslic

  Z historie ČSCH

   

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (4) 189-276 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 3 (2023)

  Separace nanočástic zlata

  Jasmonáty

  Sledování mikrobiální nezávadnosti vod

  Exkurze do chemických podniků

   

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (3) 137-188 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 2 (2023)

  Urychlovačová hmotnostní spektrometrie

  Radiouhlíkové datování

  Kosmogenní 10Be a 26Al a jejich využití

  Problematický 129I

  Stanovení ultrastopových aktinoidů

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (2) 085-136 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 1 (2023)

  Netradiční filmové elektrody

  Odchyt lýkožrouta vrcholkového

  Falšování citronových nápojů

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (1) 001-084 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 12 (2022)

  Eponyma v laboratorní technice

  Bezpečnost práce s biologickými agens

  Nukleace farmaceutických substancí

  Radiofarmakum obsahující 68Ga

   

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (12) 717-764 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 11 (2022)

  Příprava nanočástic kovů mikroorganismy

  Chemie chmele

  Membrány pro záchyt oxidu uhličitého

  Polyimidy z obnovitelných zdrojů

   

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (11) 661-716 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 10 (2022)

  70 let VŠCHT Praha

  Stanovení syntetických kathinonů

  Vizualizace otisků prstů

  Vývoj chemického názvosloví

  Bulletin

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (10) 565-660 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 9 (2022)

  Predátorské časopisy

  Léčivý zázvor

  Sekundární metabolity rodu Aspergillus

  Stanovení biogenních aminů v potravinách

  Využití nízkoemisního vodíku v EU

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (9) 517-564 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 8 (2022)

  Malé molekuly vs. biologická léčiva

  Detekce kontaminantů v korýších a měkkýších

  Azolová rezistence kvasinek rodu Candida

  Bezpečnost hlubinného úložiště

   

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (8) 469-516 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 7 (2022)

  Využití pokročilých metod NMR spektroskopie

  Biologická syntéza nanočástic

  Epigenetické modifikace v rostlinách

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (7) 393-468 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 6 (2022)

  Inhibice mikrobiálního biofilmu

  Metody elektrochemického slinování

  Enzymové biosenzory pesticidů

  Karbamátové inhibitory cholinesteras

   

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (6) 333-392 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 5 (2022)

  (Ne)známý vitamin E

  Zázračná kurkuma

  Normy pro laboratoře

  Limonen a jeho deriváty

  Bakteriální nanocelulosa v medicíně

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (5) 285-332 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 4 (2022)

  Totální syntéza přírodních látek

  Polyaspartáty a hydantoiny

  Zázračný řepkový pyl

  České názvy prvků

  Bulletin

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (4) 201-284 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 3 (2022)

  Ženy v české chemii

  Sub/superkritická fluidní chromatografie

  Vývoj léčiv na bázi thiadiazolů

  Hemové senzorové proteiny

  Využití 3D lipidových matricí

  Multiresponzivní polymerní tracery

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (3) 145-200 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 2 (2022)

  100 let polarografie

  Grafické abstrakty v Chemických listech

  Ukládání vyhořelého jaderného paliva

  Hormon mládí

  Nanočástice stříbra ve vodárenství

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (2) 097-144 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

1-25 z 363