Tipy a rady při sestavování testových úloh z chemie

Autoři

  • Milada Teplá Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-8349-8163
  • Martin Šrámek Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230438

Klíčová slova:

položková analýza, citlivost, obtížnost, atraktivita distraktoru, kvalita testu

Abstrakt

This article presents tips and recommendations for test creation (not only in chemistry). First, a general characteristics of tests, the individual items and distractors are defined. Subsequently, 7 tips and recommendations are given, shown on 12 test items. For each test item, the success rate, sensitivity and distractor attractivity are calculated. Finally, the impact of a low correlation coefficient between real and expected item difficulty is discussed.

chla.jpg

Článek prezentuje tipy a doporučení pro tvůrce testových úloh nejen z chemie. Nejprve je vymezena základní charakteristika testů, testových položek i samotných distraktorů. Následně je představeno sedm doporučení na konkrétních dvanácti příkladech testových položek, pro které byla vypočtena úspěšnost řešitele, citlivost a též provedena analýza distraktorů. Taktéž bylo poukázáno na nedostatečnou korelaci mezi reálnou a očekávanou obtížností testových položek.

Stahování

Publikováno

15.07.2023

Jak citovat

Teplá, M., & Šrámek, M. (2023). Tipy a rady při sestavování testových úloh z chemie. Chemické Listy, 117(7), 438–444. https://doi.org/10.54779/chl20230438

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)