Jak učit biochemii? Mezipředmětově a s podporou dynamické vizualizace!

Autoři

  • David Šarboch Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
  • Milada Teplá Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-8349-8163
  • Ina Rajsiglová Katedra učitelství a didaktiky biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-6722-0345

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230384

Klíčová slova:

výuka biochemie, vizualizace, animace, interdisciplinarita

Abstrakt

The article presents the importance of dynamic visualization and interdisciplinarity in teaching of biochemistry. Five teaching sets, intended to support the teaching of biochemistry at high schools, are presented in more detail. The effectiveness of selected animations was monitored in school practice through a pedagogical research, which was carried out in 2019 and 2020. The results of the research showed that the use of animations in teaching of biochemical topics has a positive effect on the internal motivation of students and also a significant positive effect on the acquired knowledge.

chla.jpg

Článek prezentuje význam dynamické vizualizace a interdisciplinarity ve výuce biochemie. Detailněji bylo představeno pět výukových souborů, které byly určeny pro podporu výuky biochemie na středních školách gymnaziálního typu. Efektivita vybraných animací byla ve školní praxi sledována prostřednictvím pedagogického výzkumu, který byl realizován v letech 2019 až 2020. Výsledky výzkumu ukázaly, že používání animací ve výuce biochemicky zaměřených témat má pozitivní vliv na vnitřní motivaci žáků a též signifikantní pozitivní vliv na osvojené znalosti.

Stahování

Publikováno

15.06.2023

Jak citovat

Šarboch, D., Teplá, M., & Rajsiglová, I. (2023). Jak učit biochemii? Mezipředmětově a s podporou dynamické vizualizace!. Chemické Listy, 117(6), 384–389. https://doi.org/10.54779/chl20230384

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)