Analytické metódy na stanovenie kofeínu ako biologicky významnej látky

  • Ľ. Švorc Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • P. Tomčík Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovensko
  • J. Svítková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • M. Rievaj Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • D. Bustin Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: kofeín, neurostimulant, voltampérometria, sklovitý uhlík, bórom dopovaný diamant, detekcia, spriahnuté techniky

Abstrakt

This review summarizes properties, health effects and analytical methods for determination of caffeine.

Publikované
2013-07-15
Sekce
Články