Možnosti charakterizace uhlíkových pastových elektrod

  • T. Mikysek Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • M. Stočes Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • I. Švancara Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • K. Vytřas Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
Klíčová slova: uhlíková pastová elektroda, charakterizace, cyklická voltametrie, odpor

Abstrakt

The review offers an overview of potential characterisation methods for carbon paste electrodes. It may also serve as a guide for further research of their applications.

Publikované
2014-05-15
Sekce
Články