Enantiomérne separácie proteínogénnych aminokyselín na teikoplanínových stacionárnych fázach

  • Z. Deáková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko | Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
  • Z. Ďuračková Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
  • J. Lehotay Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: proteínogénne aminokyseliny, teikoplanín, HPLC

Abstrakt

Macrocyclic glycopeptides are becoming popular in chiral analytical chemistry due to a wide spectrum of their applications. Teicoplanin columns provide a highest separation selectivity of amino acid enantiomers, especially of underivatized amino acids. Chiral stationary phases can be also used for determination of amino acid enantiomers in biological samples.

Publikované
2014-05-15
Sekce
Články