Fluorované fosfonáty jako činidla pro zavedení fluorovaných funkčních skupin

  • P. Beier Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • S. Opekar Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha
Klíčová slova: fosfonát, fluor, nukleofilní adice, fluoralkylace, eliminace, přesmyk, konjugovaná adice, disociační konstanta, C-H kyseliny

Abstrakt

This review introduces α-fluorophosphonates as useful synthons and fluoroalkyl transfer reagents. The remarkable biological activity of the phosphonates is also mentioned. The main emphasis is put on synthetic applications of the following fluorinated phosphonates: diethyl (difluoromethyl)phosphonate (1), diethyl (trifluoromethyl)phosphonate (2), tetraethyl (fluoromethylene)bis­phosphonate (3), diethyl  [(fluoromethyl) (phenylsulfonyl)methyl]phosphonate (McCathy's reagent) (4), and diethyl (fluoronitromethyl)phosphonate (5). The review is focused on the chemistry of the synthons.

Publikované
2014-10-15
Sekce
Články