Aparatura pro volumetrické sledování anaerobního rozkladu organických látek

Autoři

  • Josef Hrnčiřík Katedra technologie životního prostředí a chemie, Fakulta technologická, Vysoké učení technické, Zlín
  • Jan Klíma Katedra technologie životního prostředí a chemie, Fakulta technologická, Vysoké učení technické, Zlín
  • Jan Kupec Katedra technologie životního prostředí a chemie, Fakulta technologická, Vysoké učení technické, Zlín

Abstrakt

The laboratory volumetric apparatus designed for the study of anaerobic decomposition of organic compounds was tested with a heterogenenous culture of microorganisms. Methanol, sodium acetate, and acetic acid were tested at –35 °C, 3.5–7 mmol L–1 organic substrate, and 2.5 g L–1 dry biomass. Věry good reproducibility of determination was obtained for the amounts of biogas corresponding to 60–90 % theoretical methane evoluation depending of the type of substráte. Optimization of the measurement can give a substance to this method which is less expensive than the manometric method.

Stahování

Publikováno

15.10.1997

Jak citovat

Hrnčiřík, J., Klíma, J., & Kupec, J. (1997). Aparatura pro volumetrické sledování anaerobního rozkladu organických látek. Chemické Listy, 91(10), 877–883. Získáno z http://w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4394

Číslo

Sekce

Články