Zanedbávané aplikace monolitických struktur: Pokročilé studie tenkovrstvé chromatografie-hmotnostní spektrometrie

Autoři

  • František Švec Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-6574-1537

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230395

Klíčová slova:

tenkovrstvá chromatografie, planární chromatografie, monolitické vrstvy, separace, hmotnostní spektrometrie

Abstrakt

Thin-layer or planar chromatography (TLC) continues to evolve, albeit at a slower pace than its more powerful counterparts, liquid and gas chromatography. This is easy to understand as TLC has always been a very simple alternative to these methods without the need for complex instrumentation. This does not mean, however, that TLC cannot be combined with sophisticated detection methods such as mass spectrometry or performed in multiple dimensions. To make TLC more widely applicable, its separation potential is constantly being improved. Therefore, layers with new chemical compositions and innovative processes are being developed leading to layers that enable applications not yet described. This review describes the use of monolithic layers formed from porous organic polymers developed for use in mass spectrometry with laser desorption and ionization without the participation of a low molecular weight matrix or for the preparation of layers with unconventional formats for separations in two dimensions. Attention is also given to so far unusual approaches where TLC is realized in microfluidic environments.

chla.jpg

Tenkovrstvá nebo též planární chromatografie (TLC) se neustále rozvíjí, i když pomalejším tempem než její mocnější příbuzní – kapalinová a plynová chromatografie. Představuje totiž neustále velice jednoduchou alternativu k těmto metodám bez nároku na složitou přístrojovou základnu. To ovšem neznamená, že TLC nelze spojit se sofistikovanými detekčními metodami jako je MS, či provádět ji v několika dimenzích. K tomu, aby TLC byla použitelná v širším měřítku, je neustále zdokonalován její separační potenciál. Proto jsou vyvíjeny vrstvy s novým chemickým složením a inovativní postupy vedoucí k vrstvám umožňujícím dosud nepopsané aplikace. Tento referát se věnuje použití monolitických vrstev z porézních organických polymerů vyvinutých ke spojení s hmotnostní spektrometrií s laserovou desorpcí a ionizací bez účasti nízkomolekulární matrice či přípravě vrstev s netradičními formáty pro separace ve dvou dimenzích. Pozornost je také cílena na dosud neobvyklé přístupy, v nichž je TLC realizována v mikrofluidním prostředí.

Stahování

Publikováno

15.07.2023

Jak citovat

Švec, F. (2023). Zanedbávané aplikace monolitických struktur: Pokročilé studie tenkovrstvé chromatografie-hmotnostní spektrometrie. Chemické Listy, 117(7), 395–406. https://doi.org/10.54779/chl20230395

Číslo

Sekce

Články