Námraza jako relevantní součást atmosférické depozice v horských oblastech

Autoři

  • Iva Hůnová Český hydrometeorologický ústav, Úsek kvality ovzduší, Praha, Česká republika | Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-9129-3985

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230352

Klíčová slova:

námraza, atmosféra, atmosférická depozice, znečištění ovzduší

Abstrakt

This review presents the rime as an interesting hydrometeor which might substantially influence people and their environment. It summarises up-to-date knowledge on rime genesis and the factors affecting its formation and indicates its potential effects and impacts. Apart from rime's physical characteristics, this review deals with chemical composition of rime and indicates its relevance as a substantial part of atmospheric deposition, namely locally in mountain regions.

chla.jpg

Příspěvek představuje námrazu jako zajímavý hydrometeor, který může významně ovlivnit člověka a jeho životní prostředí. Shrnuje současné poznatky o vzniku námrazy a faktorech, které ovlivňují její tvorbu, a ukazuje důsledky a dopady, ke kterým může námraza vést. Kromě fyzikálních vlastností se článek věnuje i chemickému složení námrazy a poukazuje na to, do jaké míry se může námraza podílet na atmosférické depozici látek a jak významnou roli v tomto ohledu hraje zejména lokálně v horském prostředí.

Stahování

Publikováno

15.06.2023

Jak citovat

Hůnová, I. (2023). Námraza jako relevantní součást atmosférické depozice v horských oblastech. Chemické Listy, 117(6), 352–357. https://doi.org/10.54779/chl20230352

Číslo

Sekce

Články