„Polarimetr“ – experiment pro výuku

Autoři

  • Jiří Kalina Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra chemie, Ostrava, Česká republika
  • Michal Lach Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra chemie, Ostrava, Česká republika | Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230030

Klíčová slova:

polarimetrie, chytrý telefon, LED, kvantitativní stanovení

Abstrakt

Polarimetry enables one to quantitatively determine certain substance (optically active substances) in a solution on the basis of rotation of the plane of the polarized light of a single wavelength. The main goal of this work is to measure concentration of optically active substances using homemade device, so called "polarimeter". The device measures the degree of light attenuation instead of the polarization angle of the polarized light as in commercial instruments. The designed "polarimeter" allows one to determine the concentration of optically active substances. It is a home-made device using a smartphone with a selected software, which is many times cheaper than commercially available ones. The authors would like to see the device find use in polytechnic education of students.

chla.jpg

Polarimetrie umožňuje kvantitativně stanovit určitou látku (opticky aktivní látky) v roztoku na základě měření úhlu stočení roviny polarizovaného světla jedné vlnové délky. Hlavním cílem této práce je měření koncentrace opticky aktivních látek pomocí podomácku vyrobeného přístroje, tzv. „polarimetru“. Zařízení měří míru zeslabení světla namísto úhlu stočení polarizovaného světla jako u komerčních přístrojů. Navržený „polarimetr“ umožňuje stanovit koncentraci opticky aktivních látek. Jde o podomácku vyrobené zařízení využívající chytrý telefon s vybraným softwarem, který je mnohonásobně levnější než komerčně dostupné. Autoři by rádi viděli využití zařízení v polytechnické výchově studentů.

Stahování

Publikováno

15.01.2023

Jak citovat

Kalina, J., & Lach, M. (2023). „Polarimetr“ – experiment pro výuku. Chemické Listy, 117(1), 30–36. https://doi.org/10.54779/chl20230030

Číslo

Sekce

Články