Objektivní hodnocení střídy pečiva analýzou obrazu

Autoři

  • Ivan Švec Ústav chemie a technologie sacharidů, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Marie Hrušková Ústav chemie a technologie sacharidů, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Marie Krpálková Ústav chemie a technologie sacharidů, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Marta Kostelanská Ústav chemie a analýzy potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

pšeničná mouka, měrný objem pečiva, analýza obrazu, mléčné komponenty, zlepšující přípravky, netradiční obiloviny

Abstrakt

Image analysis was used for assessment of both the production year and bread formula fortification effects on bread crumb structure. The article shows that changes in bread baking and crumb morphology between 4 production years of retail wheat flour were smaller than those caused by microcomponent addition. However, the milk components and baking improvers added at three levels (1, 2 or 3 % relative to flour) act in fermented dough by different mechanisms – a soft decrease and a significant increase, respectively, resulted in the final bakery product quality. Wheat flour substitution by 10 % of flour from non-traditional cereals did not affect affect the bread and crumb profiles compared with standard flour. The measured differences were statistically confirmed by the principal component analysis.

Stahování

Publikováno

15.06.2011

Jak citovat

Švec, I., Hrušková, M., Krpálková, M., & Kostelanská, M. (2011). Objektivní hodnocení střídy pečiva analýzou obrazu. Chemické Listy, 105(6), 482–487. Získáno z http://w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1131

Číslo

Sekce

Články