• Vol 111 No 8 (2017)

  Nanostruktury na povrchu polymerů

  Diagnostika nádorů

  31P MR spektroskopie in vivo

  Nátěry s retardéry hoření

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (8) 485-548 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 7 (2017)

  Ochrana RNA u prokaryot

  Slovenské názvy prvků

  Elektrochemie biomolekul

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (7) 413-484 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 6 (2017)

  Uhlík v aerosolech

  Spektrometrie huminových látek

  Stanovení stilbenů

  Elektrochemické stanovení imipraminu

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (6) 353-412 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 5 (2017)

  Geneticky modifikované rostliny

  Legování a slinování v plazmatu

  Nanočástice v půdách

  Biovolatilizace

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (5) 305-352 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 4 (2017)

  Nové psychoaktivní látky

  Vlastnosti semikrystalických polymerů

  Léčivé extrakty

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (4) 233-304 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 3 (2017)

  Interakce 2-nitrofluorenu s DNA

  Trinderova reakce

  Polymerní iontové kapaliny

  Kvartérní amoniové soli

  Motorová paliva z obnovitelných zdrojů

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (3) 177-232 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 2 (2017)

  Tekuté kuličky

  Metaloproteiny feritinového typu

  Centrální výroba vodíku

  Interakce proteinů s DNA

  Renesance využití acetylenu

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (2) 101-176 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 1 (2017)

  Volby do ČSCH

  Radiofarmaka

  Léčivá houba čínské medicíny

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (1) 001-100 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 110 No 12 (2016)

  Lektinové biočipy

  Polyhydroxyalkanoáty z biomasy

  Termochemické výpočty webovou službou

  Markushovy vzorce v patentech

  Mikroreaktory pro speciální chemikálie

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (12) 841-960 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 110 No 11 (2016)

  Stanovení glutathionu

  Kunitzovy proteasové inhibitory

  Laserová ablace

  Atmosférická depozice dusíku

   

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (11) 753-840 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 110 No 10 (2016)

  Tramadol ve středu zájmu

  Hodnocení topných olejů

  Stanovení antimonu v přírodě

  Slovenské anorganické názvosloví

  Bulletin – Žebříčky univerzit

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (10) 661-752 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 110 No 9 (2016)

  Asymetrická Henryho reakce

  Polymery s otisky molekul

  Iontově-vylučovací chromatografie

  Mobilita jodu v půdách

   

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (9) 601-660 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 110 No 8 (2016)

  Separace kovů z odpadních vod

  Biomimetika

  Analýza kvasinek

  Geopolymerní kompozity

   

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (8) 553-600 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 110 No 7 (2016)

  Jaderná rezonanční vibrační spektroskopie

  Specifický povrch kobaltu

  Medicinální aspekty mikrobiálních filmů

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (7) 469-552 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 110 No 6 (2016)

  Nanostrukturovaný ZnO

  Orodispergovatelné filmy ve farmacii

  Tenké uhlíkové vrstvy

  Nanočástice a rostliny

   

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (6) 405-468 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 110 No 5 (2016)

  65 let Zdeňka Havlase

  Trendy teoretické a kvantové chemie

   

   

   

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (5) 321-404 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 110 No 4 (2016)

  Frakce C4 jako surovina pro pyrolýzu

  Biomolekulární interakce a kapilární elektroforéza

  Markery autenticity potravin

  Barvy a chutě přírody

  Bulletin

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (4) 237-320 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 110 No 3 (2016)

  Laserová spektroskopie isotopů

  Proteomická analýza

  Cena Karla Štulíka

  Cena Metrohm

   

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (3) 165-236 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 110 No 2 (2016)

  Studium nádorů metodou MALDI

  Světelná degradace piva

  Testování akutní toxicity

  Stříbrné nanostruktury na polyimidu

   

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (2) 105-164 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 110 No 1 (2016)

  Přibarvování ovocných výrobků

  Generování singletového kyslíku

  Toxicita nanočástic železa

  Elektrochemie a hmotnostní spektrometrie

  Bulletin

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (1) 001-104 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 12 (2015)

  Jodované kontrastní látky ve vodě

  Disoluce léčiv

  Anabolické androgenní steroidy

  Stanovení kyseliny nikotinové

   

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (12) 897-966 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 11 (2015)

  Genové inženýrství ve fermentačním procesu

  Skládky a biooxidační filtry

  Boldinové alkaloidy

  Deponované uhlíkové nanovrstvy

   

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (11) 829-896 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 10 (2015)

  Chemické zbraně v Sýrii

  Deuterované sloučeniny jako léčiva

  Strigolaktony v rostlinách

  S-Nitrosylace proteinů

  Bulletin

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (10) 737-828 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 9 (2015)

  Syntetické modely metaloenzymů

  Pšeničné arabinoxylany

  Bioaplikace magnetoferitinu

  Retardanty hoření

  Mikroskop s vyhřívaným stolkem

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (9) 657-736 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 8 (2015)

  Syntetické využití dialkyl-karbonátů

  Lipidy v eukaryotických buňkách

  Nové metody stanovení fluoridů

  Rostliny vs. houbové patogeny

   

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (8) 593-656 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

51 - 75 z 313 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>