[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 117, č. 11, s. 714, lis. 2023.