[1]
T. Prášek, M. Němec, a K. Fenclová, „Stanovení ²³⁶U urychlovačovou hmotnostní spektrometrií a jeho využití", Chem. Listy, roč. 117, č. 2, s. 122–127, úno. 2023.