[1]
P. Dvořák a V. Vyskočil, „Netradiční filmové elektrody ve voltametrické a ampérometrické analýze organických sloučenin: Nové pohledy na analytickou chemii", Chem. Listy, roč. 117, č. 1, s. 3–12, led. 2023.