[1]
J. Petrus, „Stanovení remdesiviru pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí u pacienta s infekcí SARS-CoV-2", Chem. Listy, roč. 116, č. 11, s. 687–692, lis. 2022.