„Inzerát" (2023) Chemické listy, 117(11), s. 714. Dostupné z: http://w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4435 (Viděno: 30 listopad 2023).