Berková, V., Štěpánková, L., Čičmanec, P., Frejlichová, L. a Berka, M. (2023) „Metodika pro stanovení celkového množství fenolických látek, flavonoidů a antioxidační kapacity rostlinných vzorků pomocí kombinované extrakce", Chemické listy, 117(11), s. 701–707. doi: 10.54779/chl20230701.