Jurášek, M. a Drašar, P. (2023) „O halucinogenním oříšku v naší kuchyni", Chemické listy, 117(6), s. 348–351. doi: 10.54779/chl20230348.