„Inzerát" (2023) Chemické listy, 117(5), s. 338. Dostupné z: http://w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4250 (Viděno: 2 říjen 2023).