Prášek, T., Němec, M. a Fenclová, K. (2023) „Stanovení ²³⁶U urychlovačovou hmotnostní spektrometrií a jeho využití", Chemické listy, 117(2), s. 122–127. doi: 10.54779/chl20230122.