Doležal, P., Davídková, M., Vovesný, P. a Drašar, P. (2023) „Feromonový odparník Acumiprotect pro odchyt lýkožrouta vrcholkového, Ips acuminatus (Coleoptera; Curculionidae)", Chemické listy, 117(1), s. 13–16. doi: 10.54779/chl20230013.