Dvořák, P. a Vyskočil, V. (2023) „Netradiční filmové elektrody ve voltametrické a ampérometrické analýze organických sloučenin: Nové pohledy na analytickou chemii", Chemické listy, 117(1), s. 3–12. doi: 10.54779/chl20230003.