„Cena Karla Preise za rok 2022" (2023) Chemické listy, 117(1), s. 2. Dostupné z: http://w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4179 (Viděno: 15 duben 2024).