Airaksinen, A., Concia, F., Das, S., Distler, P., John, J., Macerata, E., Mariani, M., Mossini, E., Negrin, M., Němec, M., Pottgießer, V., Retegan, T., Štrok, M., Teplá, M., & Walther, C. (2023). Hromadný otevřený online kurz „Význam radiochemie pro naši společnost“. Chemické Listy, 117(11), 708–713. https://doi.org/10.54779/chl20230708