Bláha, K. (1997). Hodnocení rizik chemických látek. Chemické Listy, 91(10), 824–828. Získáno z http://w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4385