Obsah čísla a tiráž. (2023). Chemické Listy, 117(6), 391–392. Získáno z http://w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4268