Jurášek, M., & Drašar, P. (2023). O halucinogenním oříšku v naší kuchyni. Chemické Listy, 117(6), 348–351. https://doi.org/10.54779/chl20230348