Fiala, J. (2023). Před sto lety zemřel Wilhelm Conrad Röntgen. Chemické Listy, 117(5), 277. https://doi.org/10.54779/chl20230277