Prášek, T., Němec, M., & Fenclová, K. (2023). Stanovení ²³⁶U urychlovačovou hmotnostní spektrometrií a jeho využití. Chemické Listy, 117(2), 122–127. https://doi.org/10.54779/chl20230122