Doležal, P., Davídková, M., Vovesný, P., & Drašar, P. (2023). Feromonový odparník Acumiprotect pro odchyt lýkožrouta vrcholkového, Ips acuminatus (Coleoptera; Curculionidae). Chemické Listy, 117(1), 13–16. https://doi.org/10.54779/chl20230013