Dvořák, P., & Vyskočil, V. (2023). Netradiční filmové elektrody ve voltametrické a ampérometrické analýze organických sloučenin: Nové pohledy na analytickou chemii. Chemické Listy, 117(1), 3–12. https://doi.org/10.54779/chl20230003