Petrus, J., Grondžák, T., Čepová, J., Dunovská, K., Hosnedlová, B., Beroušek, J., Průša, R., Kizek, R., & Klapková, E. (2022). Stanovení remdesiviru pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí u pacienta s infekcí SARS-CoV-2. Chemické Listy, 116(11), 687–692. https://doi.org/10.54779/chl20220687