Jurášek, M., & Drašar, P. (2022). O zázraku přírody z řepkového pylu. Chemické Listy, 116(4), 223–227. https://doi.org/10.54779/chl20220223