(1)
Airaksinen, A.; Concia, F.; Das, S.; Distler, P.; John, J.; Macerata, E.; Mariani, M.; Mossini, E.; Negrin, M.; Němec, M.; Pottgießer, V.; Retegan, T.; Štrok, M.; Teplá, M.; Walther, C. Hromadný otevřený Online Kurz „Význam Radiochemie Pro naši společnost“. Chem. Listy 2023, 117, 708-713.