(1)
Bláha, K. Hodnocení Rizik chemických látek. Chem. Listy 1997, 91, 824-828.