(1)
Jurášek, M.; Drašar, P. O halucinogenním oříšku V naší Kuchyni. Chem. Listy 2023, 117, 348-351.