(1)
Fiala, J. Před Sto Lety zemřel Wilhelm Conrad Röntgen. Chem. Listy 2023, 117, 277.