(1)
Prášek, T.; Němec, M.; Fenclová, K. Stanovení ²³⁶U urychlovačovou Hmotnostní Spektrometrií a Jeho využití. Chem. Listy 2023, 117, 122-127.