[1]
Prášek, T., Němec, M. a Fenclová, K. 2023. Stanovení ²³⁶U urychlovačovou hmotnostní spektrometrií a jeho využití. Chemické listy. 117, 2 (úno. 2023), 122–127. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20230122.