[1]
Doležal, P., Davídková, M., Vovesný, P. a Drašar, P. 2023. Feromonový odparník Acumiprotect pro odchyt lýkožrouta vrcholkového, Ips acuminatus (Coleoptera; Curculionidae). Chemické listy. 117, 1 (led. 2023), 13–16. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20230013.