[1]
Dvořák, P. a Vyskočil, V. 2023. Netradiční filmové elektrody ve voltametrické a ampérometrické analýze organických sloučenin: Nové pohledy na analytickou chemii. Chemické listy. 117, 1 (led. 2023), 3–12. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20230003.