Využití UV/Vis spektrofotometrie pro stanovení diklofenaku

  • L. Čapka Ústav analytické chemie, Akademie věd ČR, Brno
  • H. Zlámalová-Gargošová Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Brno
  • M. Vávrová Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Brno
  • L. Urbánková Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
Klíčová slova: diklofenak, UV/VIS spektrofotometrie

Abstrakt

The determination of diclofenac, a non-steroidal anti-inflammatory drug, is based on its complexation with Cu(II) acetate and Methylene Blue followed by extraction of the complexes into chloroform. The extract is analyzed by UV-VIS spectrophotometry.

Publikované
2013-07-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)