Aplikace inteligentní membránové separace

Autoři

  • Jan Stárek Ústav anorganické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika | New Water Group s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-4869-0253
  • Zoran Zwaan Ústav anorganické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika | New Water Group s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika
  • Martin Zlámal Ústav anorganické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • Martin Paidar Ústav anorganické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • Aleš Černín New Water Group s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika
  • Lukáš Malý Alad CZ s.r.o., Česká Lípa, Česká republika
  • Jan Kinčl Alad CZ s.r.o., Česká Lípa, Česká republika
  • Vladimír Sýkora Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230330

Klíčová slova:

membránová technologie, membránová separace, membrána, ultrafiltrace, inteligentní řízení, permeabilita, transmembránový tlak, inteligentní software

Abstrakt

Water recycling and the production of drinking water have recently become a very actual topic. Pressure membrane processes make it possible to produce water with a quality higher than or comparable to the product of conventionally used processes such as sand filtration and flotation. The operation of membrane technologies requires specialist knowledge. By correctly analysing the input parameters of the water and controlling the operating parameters of the process, the technology is capable of achieving a very high recovery with a very high product quality while simultaneously using low energy. The IQ‑MINT intelligent software can analyze these parameters in real time and is able to immediately change the operating parameters of the technology with an emphasis on obtaining the highest possible recovery with regard to operational safety and membrane life. The software was validated on the example of cleaning real surface water in the UF60-MINT unit. When switched on, the software adjusted the operating parameters of the technology in such a way that – to the expense of the recovery – the lifetime of the membrane was extended and the consumption of chemicals and energy was reduced, with an emphasis on operational safety. The use of the IQ-MINT software thus enables the autonomous function of the technology with any type of incoming water without the need for a constant control and regulation by the operator.

chla.jpg

Recyklace vody a výroba pitné vody se stává poslední dobou velmi aktuálním tématem. Tlakové membránové procesy umožňují produkovat vodu s kvalitou vyšší či srovnatelnou s produktem konvenčně využívaných procesů jako je například písková filtrace a flotace. Provozování membránových technologií ovšem vyžaduje odbornou znalost. Správnou analýzou vstupních parametrů vody a kontrolou provozních parametrů procesu je technologie schopná dosáhnout vysoké návratnosti s velmi vysokou kvalitou produktu za současné nízké spotřeby energie. Inteligentní software IQ-MINT dokáže v reálném čase analyzovat tyto parametry a je schopný okamžitě měnit provozní parametry technologie s důrazem na získání co nejvyšší návratnosti a s ohledem na bezpečnost provozu a životnost membrány. Software byl validován na příkladu čištění reálné povrchové vody v jednotce UF60-MINT. Při zapnutí software upravoval provozní parametry technologie tak, aby na úkor návratnosti s důrazem na bezpečnost provozu prodloužil životnost membrány a snížil spotřebu chemikálií a energie. Použití softwaru IQ-MINT tedy umožňuje autonomní funkci technologie na jakémkoliv typu vstupní vody bez nutnosti stálé kontroly a regulace obsluhou.

Stahování

Publikováno

15.05.2023

Jak citovat

Stárek, J., Zwaan, Z., Zlámal, M., Paidar, M., Černín, A., Malý, L., Kinčl, J., & Sýkora, V. (2023). Aplikace inteligentní membránové separace. Chemické Listy, 117(5), 330–337. https://doi.org/10.54779/chl20230330

Číslo

Sekce

Články