Dohoda o přístupu „Open Access“ pro autory ve způsobilých českých institucích

31.01.2023

Česká republika se přiblížila zemím, které podporují „Open Access“ publikování. Autoři z institucí přidružených k zúčastněným v systému CzechELib mohou nyní zveřejnit článek v kterémkoli z hybridních časopisů nakladatelství Wiley (časopisy založené na předplatném, které autorovi nabízejí možnost otevřeného přístupu) bez nutnosti placení autorských publikačních poplatků (APC).

Pro více informací o dohodě, jako které jsou způsobilé české instituce, jaké jsou výhody publikování OA atd., si přečtěte: https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/czechelib-agreement.html.